Digitalizacja

Skanowanie

Oferujemy najwyższej jakości skany z diapozytywów, negatywów kolorowych i czarno-białych oraz skanowanie z materiałów refleksyjnych. Skany wykonywane są z wykorzystaniem technologii korygującej zabrudzenia i uszkodzeń filmu oraz technologii rekonstrukcji barw. Skanowanie wykonujemy na urządzeniach marki Nikon, Epson, LaCie. Dodatkowo oferujemy obróbkę graficzną skanowanych plików.

Fotoreprodukcje

Dla celów wydawniczych i archiwizacyjnych wykonujemy kopie cyfrowe fotografii, grafiki i malarstwa z zachowaniem max. wierności z oryginałami oraz oferujemy przygotowanie graficzne fotoreprodukcji do wydruków typu FINE ART PRINT. Tworzymy teki autorskie reprodukcji prac.

Fotoedycja

Wykonujemy profesjonalna obróbkę cyfrową plików graficznych w programach bitmapowych i wektorowych. Przygotowujemy materiały do druku w technikach poligraficznych i artystycznych oraz do prezentacji materiałów w internecie.